Kilden Kjøpesenter ligger i Hillevåg bydel, cirka to kilometer syd for Stavanger sentrum. Vi huser nå 60 butikker fordelt på 15.000 kvadratmeter handelsareal, samt 350 nye parkeringsplasser.

Senteret har gjennomgått omfattende ombygging og modernisering gjennom årene, og vi utvikler oss stadig.

Etter utvidelsen i 2016, fikk vi også et større tilbud av ulike tjenesteytende virksomheter, blant annet innenfor helsesegmentet.